aerial view of city buildings during daytime

Ålborg en by med mange muligheder

Indledning 

Udviklingen går hurtigt inden for IT, og mange virksomheder overvejer at bosætte sig i Ålborg, da byen rummer meget kvalificeret arbejdskraft.  Mindre virksomheder kan have problemer følge udviklingen, såfremt de ligger uden for de 5 største byer i Danmark. En virksomhed, der har forsøgt at tænke kreativt er Dynamics Property.

Virksomheden har et skarpt fokus på at udvikle systemer til Ejendomsadministration, og har deltaget ui flere møder i Ålborg, bl.a. gennem organisationen PropTech.

Det reelle fokus er alle de processer der omgiver ejendommen, der har været omdrejningspunktet for virksomhedens engagement i byen. 

Ved at anvende et internationalt ERP-system – Microsoft Business Central – er det muligt at rekruttere dygtige software udviklere fra Indien, Letland og ja mange steder fra.

Udviklerne har naturligvis ikke forståelse for dansk ejendomsadministration, men er meget skarpe på platformen. 

Moderne udviklingsteknikker med testdrevet udvikling er med til at understøtte ovennævnte outsourcing af arbejdsopgaver. 

Det er imidlertid en udfordring ikke desto mindre at finde ressource der kan levere kode i en sådan kvalitet at andre kan vedligeholde den. Derfor er det også vigtigt at anvende velrenommerede underentreprenører og ja kendte udviklere, hvis kvalitetsniveau som der er gode erfaringer med.

Der er penge at spare i skyen

Business Central kan benyttes på 2 måder. Enten i skyen eller som lokal installation. Hvis det vælges at installerede Business Central i skyen, dækker licensomkostningen også driften af løsningen, dvs. man sparer udgiften til et hosting firma. 

Ikke al udvikling udliciteres

Dynamics Property har dog valgt selv at løse kernesystemet, så al kode fremstår konsekvent. Tilgangsvinklen betyder imidlertid at virksomheden ikke har flaskehalse på udviklingssiden.

Systemet er bygget inde i Business Central, hvilket vil side der er tale om software fra Microsoft.  Dermed bliver ejendomsadministrationsdelen automatisk en del af Dynamics 365 platformen. 

Outsourcing et ”no-go” på konsulentsiden

På konsulentsiden har virksomheden imidlertid en anden tilgang, nemlig at dialog er essentiel. Så hos Dynamics Property vil det altid være en konsulent med forståelse for administrationsbranchen man får i røret, eller korresponderer med pr. mail.  

Business Central – ansvar

En ting er imidlertid skiftet og det er platformen, der har bevæget sig hurtigt i skyen. Det er Microsoft, der forestår driften af Business Central, medens f.eks. Dynamics Property tager sig af at tillægsløsningen altid virker. 

At holde ejendomsløsningen kørende på AppSource er imidlertid en kerneaktivitet, hvor testansvaret ikke kan udliciteres til en underleverandør.

Frihed til at definere processer omkring ejendommen

Navisions gamle styrke var, at virksomheden kunne lave tilpasninger, for at optimere egne forretningsprocesser. Ulempen var at virksomheden forblev i låst i en gammel version, da det var komplekst (underforstået ”dyrt”), at foretage rettelser. Business Central råder bod på dette ved at holde tilpasninger adskilte fra basissystemet. 

Best practice er imidlertid at lave automatiserede test til egne processer, således virksomheden kan være sikker på at ”logikken” fungerer som tilsigtet efterhånden som der kommer opdateringer. 

I sådanne situationer er det et miks af ydelser der giver bedst mening. En konsulent med dyb indsigt forretningsområdet og evt. en udvikler der har en skarp teknisk kompetence, der er det optimale miks. 

Konklusion

Under alle omstændigheder er der brug for at tænke kreativt for at undgå flaskehalse på det danske arbejdsmarked. Dynamics Property har sikker ikke fået den eneste løsning på problemet. Det hjælper imidlertid at være på en Microsoft baseret platform, hvor der er kompetencer at trække på.